КАТАЛОГ КНИГИ

Савов, Гавраил
Септемврийски пътеки : Спомени и размисли / Гавраил Савов ; Ред., лит. обраб. [с послесл.] Никола Джоков. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1984. - 200 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.053.111(093) + 886.7-94

Именен показалец

Савов, Гавраил

Предметен показалец

Септемврийско въстание
История на България
Борци против фашизма

Сигнатура
949.72.053/С13
Инв. №
13973

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)