КАТАЛОГ КНИГИ

За разгрома на фашизма : [Албум с биогр. данни и снимки на] българи, загинали в борбата на европ. народи за разгрома на фашизма през Втората световна война / В. Вълов и др. - София: Септември, 1980. - 176 с.; 29 см.
УДК 949.72.053.2(092)(084) + 92(497.2)

Именен показалец

Вълов, Въло

Предметен показалец

История на България
Борци против фашизма

Сигнатура
949.72.053/З-11
Инв. №
4393

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)