КАТАЛОГ КНИГИ

Увалиев, Николай
Вековете на Атанас Буров / Николай Увалиев. - Варна: Данграфик, 2007. - 423 с.; 21 см.
ISBN: 978-954-9418-22-4УДК 949.72.05(092)(0:82-94) + 949.72.06(092)(0:82-94)+ Буров, Атанас Димитров

Именен показалец

Буров, Атанас (за него)
Увалиев, Николай

Предметен показалец

Политици
История на България

Сигнатура
949.72.05/Б89
Инв. №
19078
Сигнатура
949.72.05/Б89
Инв. №
19079

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)