КАТАЛОГ КНИГИ

Борбата на българския народ за защита и спасение на евреите в България през Втората световна война : Док. и материали / Състав. Давид Коен и др. ; Ред. колегия Воин Божинов. - София: БАН, 1978. - 351 с.; 24 см.
УДК 949.72.053

Именен показалец

Божинов, Воин (ред.)
Коен, Давид (съст.)

Предметен показалец

Втора световна война
История на България
Евреи

Сигнатура
949.72.053/Б63
Инв. №
9200

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)