КАТАЛОГ КНИГИ

Стамболийски, Александър
Двете ми срещи с цар Фердинанд / Александър Стамболийски. - София: БЗНС, 1989. - 56 с. : с ил.; 22 см.
УДК 949.72.052.3 + 329.7(497.2)

Именен показалец

Стамболийски, Александър
Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски, цар (за него)

Предметен показалец

История на България
БЗНС-дейци

Сигнатура
949.72.052/С65
Инв. №
15266

Още от същия автор

Стамболийски, Александър. Двете ми срещи с цар Фердинанд. София: Издателство на БЗНС, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)