КАТАЛОГ КНИГИ

Илинденско-преображенското въстание. 1903-1968 : Спомени / Отг. ред. Дино Кьасев, Ламби Данаилов. - София: ОФ, 1968. - 463 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.052(093)

Именен показалец

Данаилов, Ламби (съст.)
Кьасев, Дино (съст.)

Предметен показалец

История на България
Илинденското въстание
Преображенско въстание - 1903

Сигнатура
949.72.052/И53
Инв. №
5772

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)