КАТАЛОГ КНИГИ

Зверствата при потушаването на Илинденско-Преображенското въстание : Сб. от публикации в американския печат / Състав. Йордан Величков, Никола Б. Вапцаров ; Прев. [от англ.] Петър Йорданов. - София: ОФ, 1987. - 175 с.; 20 см.
УДК 949.72.052.1

Именен показалец

Вапцаров, Никола Б. (съст.)
Величков, Йордан (съст.)

Предметен показалец

История на България
Илинденското въстание
Преображенско въстание - 1903

Сигнатура
949.72.052/З-47
Инв. №
14980

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)