КАТАЛОГ КНИГИ

Тошев, Светозар
По кървав път : Очерк за живота и дейността на Пере Тошев / Светозар Тошев. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1969. - 272 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.51(092) + 92 Тошев, Пере

Именен показалец

Тошев, Светозар
Тошев, Пере (за него)

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72.51/Т77
Инв. №
5760

Още от същия автор

Тошев, Светозар. Бунтовни времена. София: Отечество, 1981

Тошев, Светозар. По кървав път. Пловдив: Христо Г. Данов, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)