КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Симеон
Строителите на съвременна България : В 2 т. [Докум.-худож. хроника] / Симеон Радев ; Под ред. на Пантелей Зарев, Илчо Димитров. - 3 изд. - София: Бълг. писател, 1990 с.; 20 см.

Т. 1 Царуването на Княз Александра 1879-1886.-1990.-840 с.с.
Т. 2 Регентството.-1990.-696 с.с.

УДК 949.72.05(093.3) + 886.7-94

Именен показалец

Радев, Симеон

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72.05/Р12
Инв. №
15736
(Т. 1)
Сигнатура
949.72.05/Р12
Инв. №
15737
(Т. 2)

Още от същия автор

Радев, Симеон. Ранни спомени. София: Български писател, 1967

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. София: Захарий Стоянов, 2004-

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. София: Бълг. писател, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)