КАТАЛОГ КНИГИ

Лалков, Милчо
Българското минало 1878-1918 : Познато и непознато : Ист. очерци за кандидат-студенти / Милчо Лалков. - София: Тилиа, 1997. - 176 с.; 20 см.
ISBN: 954-717-012-0УДК 949.72.05(075.4)

Именен показалец

Лалков, Милчо

Предметен показалец

История на България
История - учебни помагала

Сигнатура
949.72.05/Л17
Инв. №
18835

Още от същия автор

Лалков, Милчо. Между възторга и покрусата. София: Слов-Д, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)