КАТАЛОГ КНИГИ

Чакир, Николае
Христо Ботев в Румъния : Нови изследвания / Николае Чакир ; Прев. [от рум.] Атанас Господинов. - София: Наука и изкуство, 1980. - 128 с.; 20 см.
УДК 949.72.042(092) + 886.7(092) + 92 Ботев, Христо

Именен показалец

Ботев, Христо (за него)
Чакир, Николае

Предметен показалец

Революционери
История на България
Националноосвободително движение-България
Писатели - български

Сигнатура
949.72.042/Б70
Инв. №
7153

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)