КАТАЛОГ КНИГИ

Попиванов, Иван
Захарий Стоянов / Иван Попиванов. - София: Народна младеж, 1969. - 299 с.; 20 см.
УДК 949.72.042(092) + 886.7(092) + 92 Стоянов, Захари

Именен показалец

Попиванов, Иван
Стоянов, Захари (за него)

Предметен показалец

История на България
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72.042/С83
Инв. №
9219
Сигнатура
949.72.042/С83
Инв. №
8442

Още от същия автор

Попиванов, Иван. Захарий Стоянов. София: Народна младеж, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)