КАТАЛОГ КНИГИ

Ников, Петър
Възраждане на българския народ : Църковно-национални борби и постижения / Петър Ников. - София: Наука и изкуство, 1971. - 404 с.; 22 см.
УДК 949.72.04 + 281.962(091)

Именен показалец

Ников, Петър

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Църковно-национална борба

Сигнатура
949.72.04/Н70
Инв. №
4373

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)