КАТАЛОГ КНИГИ

Маркова, Зина К.
Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа / Зина К. Маркова. - София: Наука и изкуство, 1967. - 159 с. : с ил.; 17 см.
УДК 949.72.042(092) + 92

Именен показалец

Маркова, Зина К.
Стефан Караджа (за него)
Хаджи Димитър (за него)

Предметен показалец

История на България
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72.042/М32
Инв. №
8910

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)