КАТАЛОГ КНИГИ

Кънчев, Минчо
Видрица : Спомени, записки, кореспонденция / Поп Минчо Кънчев ; Ръкописа разчел, проучил и подг. Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Тихомир Тихов. - София: Бълг. писател, 1985. - 735 с.; 21 см.
УДК 949.72.04(093.3) + 949.72.051(093.3)

Именен показалец

Кънчев, Минчо

Предметен показалец

Възраждане
История на България

Сигнатура
949.72.04/К96
Инв. №
12042
Сигнатура
949.72.04/К96
Инв. №
12042

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)