КАТАЛОГ КНИГИ

Кузманов, Петър
Кнез Иван Кулин / Петър Кузманов. - София: Държавно военно изд., 1971. - 324 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.042(092) + 92 Кулин, Иван

Именен показалец

Кузманов, Петър
Кулин, Иван (за него)

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72.042/К93
Инв. №
8899

Още от същия автор

Кузманов, Петър. Първият куриер. София: Партиздат, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)