КАТАЛОГ КНИГИ

Жечев, Тончо
Българският Великден или страстите български : [Ист. докум. очерци] / Тончо Жечев. - София: Народна младеж, 1976. - 487 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.04 + 886.7-4

Именен показалец

Жечев, Тончо

Предметен показалец

Възраждане
История на България

Сигнатура
949.72.04/Ж46
Инв. №
3140

Още от същия автор

Жечев, Тончо. Болки от текущото. София: Летописи, 1995

Жечев, Тончо. Въведение в изучаването на новата българска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Жечев, Тончо. Идеи на прозата. София: Наука и изкуство, 1967

Жечев, Тончо. Историята и теориите на един Пигмалион. София: Народна младеж, 1983

Жечев, Тончо. Критически погледи. София: Бълг. писател, 1971

Жечев, Тончо. Статии. София: Бълг. писател,

Жечев, Тончо. Тодор Икономов. София: Издателство на ОФ, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)