КАТАЛОГ КНИГИ

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила
Капитан Георги Мамарчев 1786-1846 : [Биогр. очерк] / Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - София: Народна просвета, 1986. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.041(092) + 92 Мамарчов, Георги

Именен показалец

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила
Мамарчев, Георги (за него)

Предметен показалец

История на България
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72.041/В91
Инв. №
12728

Още от същия автор

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др. Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Непресъхващи извори. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)