КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Страшимир
Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 година / Страшимир Атанасов Димитров. - София: Народна младеж, 1961. - 96 с.; 20 см.
УДК 949.72.041

Именен показалец

Димитров, Страшимир

Предметен показалец

Турско робство
История на България

Сигнатура
949.72.041/Д59
Инв. №
5403

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)