КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Данко
Игуменът от Велчовата завера. : [Станьо Ферманджиев - отец Сергей] / Данко Н. Димитров. - София: НС ОФ, 1968. - 71 с.; 20 см.
УДК 949.72.041(092) + 92 Ферманджиев, Ст.

Именен показалец

Димитров, Данко
Ферманджиев, Станьо (за него)

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72.041/Д58
Инв. №
5138

Още от същия автор

Димитров, Данко. Български светини. София: Народна просвета, 1971

Димитров, Данко и др. За тебе те живяха. София: Издателство на ОФ, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)