КАТАЛОГ КНИГИ

Асимилаторската политика на турските завоеватели : Сборник от документи за помохамеданчвания и потурчвания. XV-XIX в. / Състав.-ред. Петър Христов Петров. - София: БКП, 1962. - 428 с.; 20 см.
УДК 949.72.042

Именен показалец

Петров, Петър Христов (съст.)

Предметен показалец

Турско робство
История на България

Сигнатура
949.72.042/А92
Инв. №
5665

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)