КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиева, Цветана
Еничарите в българските земи / Цветана Георгиева. - София: Наука и изкуство, 1988. - 240 с.; 22 см.
УДК 949.72.033

Именен показалец

Георгиева, Цветана

Предметен показалец

Еничарство
История на България

Сигнатура
949.72.033/Г37
Инв. №
14979

Още от същия автор

Георгиева, Цветана и др. Документи за историята на българския народ ХV-ХIХ век. София: Народна просвета, 1986

Георгиева, Цветана. Йордан Радичков: между нагледа и мита. София: Акад. изд. проф. М. Дринов,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)