КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиева, Цветана и др.
Документи за историята на българския народ ХV-ХIХ век / [Състав.] Цветана Георгиева, Димитър Цанев. - София: Народна просвета, 1986. - 175 с.; 22 см.
УДК 949.72.033(093)

Именен показалец

Георгиева, Цветана
Цанев, Димитър

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72.033/Г37
Инв. №
13213
Сигнатура
949.72.033/Г37
Инв. №
13097

Още от същия автор

Георгиева, Цветана. Еничарите в българските земи. София: Наука и изкуство, 1988

Георгиева, Цветана. Йордан Радичков: между нагледа и мита. София: Акад. изд. проф. М. Дринов,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)