КАТАЛОГ КНИГИ

Андреев, Йордан
Българските ханове и царе VII-ХIV век : Историко-хронол. справочник / Йордан Андреев. - София: Д-р Петър Берон, 1988. - 216 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.03(035)

Именен показалец

Андреев, Йордан

Предметен показалец

Владетели, български
История на България

Сигнатура
949.72.03/А66
Инв. №
14870
Сигнатура
949.72.03/А66
Инв. №
14909

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)