КАТАЛОГ КНИГИ

Фол, Александър
Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха / Александър Н. Фол. - София: Наука и изкуство, 1975. - 271 с.; 21 см.
УДК 949.72.02

Именен показалец

Фол, Александър

Предметен показалец

Древна Тракия
История на България
Балкански страни-история

Сигнатура
949.72.02/Ф69
Инв. №
5819

Още от същия автор

Фол, Александър. Епаминонд. София: Държавно военно издателство, 1967

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Фол, Александър. Тракийско военно изкуство. София: ДВИ, 1969

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)