КАТАЛОГ КНИГИ

Каранфилов, Ефрем
Българи : Ч. 1-3 / Ефрем Каранфилов. - София: Народна младеж, 1968 с.; 20 см.

Кн. 2 -1971.-284 с.с.
Кн. 3 -1975.-336 с.с.

УДК 949.72(092) + 329(497.2)БКП(092) + 92(497.2)

Именен показалец

Каранфилов, Ефрем

Предметен показалец

Политици
Художници
Писатели - български

Сигнатура
949.72/К34
Инв. №
5176
(Кн. 2)
Сигнатура
949.72/К34
Инв. №
5177
(Кн. 3)
Сигнатура
949.72/К34
Инв. №
5175
(Кн. 3)

Още от същия автор

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Каранфилов, Ефрем. В служба на Родината. София: Държавно военно издателство, 1971

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. Варна: Държ. изд., 1962

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. София: Народна култура, 1970

Каранфилов, Ефрем. Мощта на словото. Варна: Георги Бакалов, 1981

Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. София: Военно изд., 1980

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Каранфилов, Ефрем. Талант и труд. София: Бълг. писател, 1980

Каранфилов, Ефрем. Юноши. София: Народна младеж, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)