КАТАЛОГ КНИГИ

Давидов, Нешо
Парижката комуна / Нешо Давидов. - София: Партиздат, 1971. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 944

Именен показалец

Давидов, Нешо

Предметен показалец

Парижка комуна 1871
Франция - история

Сигнатура
941/949/Д13
Инв. №
5734

Още от същия автор

Давидов, Нешо. От Платон до Маркс. София: Народна младеж, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)