КАТАЛОГ КНИГИ

Шагин, Иван
По пътя на победата : фоторазказ дълъг четири години : Албум / снимки Иван Шагин ; предг. и състав. Кирил Янев ; ред. Теменуга Рашкова. - София: Септември, 1985. - 108 с. : с ил.; 26 см.
УДК 947(084)

Именен показалец

Шагин, Иван

Предметен показалец

Втора световна война
СССР - история

Сигнатура
941/949/Ш14
Инв. №
13296

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)