КАТАЛОГ КНИГИ

История на Втората световна война 1939-1945 / Ред. Д. Ф. Устинов и др.. - София: Военно изд., 1976-1985 с.; 25 см.

Т. 1. Зараждане на войната. Борба на прогресивните сили за запазване на мира. - 1976. - 462 с.
Т. 4. Фашистката агресия против СССР. Крахът на стратeгията на 'светкавичната война' . - 1977. - 628 с.
Т. 6. Фашистката агресия срещу СССР : Провалянето на стратегията на 'светкавичната война'. - 1979- 604 с.
Т. 8. Провалянето на отбранителната стратегия на фашисткия блок . - 1980. - 624 с.

УДК 940.50/.54

Именен показалец

Устинов, Д. Ф. (ред.)

Предметен показалец

Втора световна война
История

Сигнатура
940/И95
Инв. №
4366
(Т. 1)
Сигнатура
940/И95
Инв. №
4367
(Т. 4)
Сигнатура
940/И95
Инв. №
4368
(Т. 6)
Сигнатура
940/И95
Инв. №
4369
(Т. 8)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)