КАТАЛОГ КНИГИ

Петков, Петко и др.
Христоматия по нова обща история / Състав. Петко Петков, Румен Генов. - София: Народна просвета, 1986. - 256 с.; 20 см.
УДК 940.2(075.3)

Именен показалец

Генов, Румен
Петков, Петко

Предметен показалец

История - учебни помагала

Сигнатура
940/П44
Инв. №
13112
Сигнатура
940/П44
Инв. №
13294

Още от същия автор

Петков, Петко. Записки по история на новото време. София: Свят. Наука, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)