КАТАЛОГ КНИГИ

Мирчева, Христина и др.
Христоматия по най-нова обща история / Състав. Христина Мирчева, Искра Баева. - София: Народна просвета, 1988. - 279 с.; 22 см.
УДК 940.5(075.3) + 372.894(075.2)

Именен показалец

Баева, Искра
Мирчева, Христина

Предметен показалец

История - учебни помагала
История

Сигнатура
940/М68
Инв. №
14932
Сигнатура
940/М68
Инв. №
15164
Сигнатура
940/М68
Инв. №
15165
Сигнатура
940/М68
Инв. №
15166
Сигнатура
940/М68
Инв. №
15167
Сигнатура
940/М68
Инв. №
15168

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)