КАТАЛОГ КНИГИ

Тойнби, Арнълд
Изследване на историята : Т. 1-3 / Арнълд Тойнби ; Прев. от англ. Иво Гарвалов. - София: Захарий Стоянов, 2001 с.; 21 см.

Т. 1 Възникване и развитие на цивилизациите.-1995.-384 с. ISBN: 954-739-135-6
Т. 2 Разпадане и разлагане на цивилизациите.-1995.-456 с. ISBN: 954-739-172-0

УДК 930.1 + 930.85

Именен показалец

Тойнби, Арнълд

Предметен показалец

Цивилизация
История

Сигнатура
93/99/Т65
Инв. №
18417
(Т. 1)
Сигнатура
93/99/Т65
Инв. №
18418
(Т. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)