КАТАЛОГ КНИГИ

Салустий Крисп, Гай
Заговорът на Катилина ; Войната с Югурта / Гай Салустий Крисп ; прев. от лат. [с предг.] Марко Ст. Марков. - София: Народна култура, 1972. - 188 с.; 20 см.
УДК 937

Именен показалец

Салустий Крисп, Гай

Предметен показалец

Древен Рим
История

Сигнатура
93/99/С15
Инв. №
9864

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)