КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Данко
Български светини / Данко Димитров. - София: Народна просвета, 1971. - 188 с. : с ил.; 17 см.
УДК 002(497.2)(091)(02.062) + 655.1/.3(497.2)(091)(02.062)

Именен показалец

Димитров, Данко

Предметен показалец

Печатарство
Книга - история

Сигнатура
002/Д59
Инв. №
2797

Още от същия автор

Димитров, Данко и др. За тебе те живяха. София: Издателство на ОФ, 1970

Димитров, Данко. Игуменът от Велчовата завера.. София: НС ОФ, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)