КАТАЛОГ КНИГИ

Цанов, Емил Г. и др.
Шипченската епопея : Пътеводител на Нац. парк-музей "Шипка" / Емил Г. Цанов, Васил Вълков. - София: Наука и изкуство, 1966. - 92 с. : с ил.; 17 см.
УДК 949.72.043

Именен показалец

Вълков, Васил
Цанов, Емил Г.

Предметен показалец

История на България
Пътеводители

Географски показалец

Шипка

Сигнатура
949.72.043/Ц18
Инв. №
5962

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)