КАТАЛОГ КНИГИ

Савова, Стоянка и др.
По сините пътища на планетата / Стоянка Савова, Михаил Михайлов. - София: Профиздат, 1972. - 139 с. : с ил.; 20 см.
УДК 656.61

Именен показалец

Михайлов, Михаил
Савова, Стоянка

Предметен показалец

Морски флот
Корабоплаване - България

Сигнатура
65/13
Инв. №
4545

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)