КАТАЛОГ КНИГИ

Кънчев, Димитър и др.
Христоматия по физическа география на България : [За учениците от IХ кл. на ЕСПУ] / Състав. Димитър Кънчев, Мария Косева. - София: Народна просвета, 1990. - 160 с. : с ил.; 25 см.
УДК 911.2(497.2)(082)(075.3)

Именен показалец

Косева, Мария (съст.)
Кънчев, Димитър (съст.)

Предметен показалец

География - учебни помагала

Сигнатура
911.2/К96
Инв. №
15984
Сигнатура
911.2/К96
Инв. №
15983
Сигнатура
911.2/К96
Инв. №
15985

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)