КАТАЛОГ КНИГИ

Мелнишки, Любен Константинов
Баташки водносилов път / Любен Константинов Мелнишки. - София: Медицина и физкултура, 1960. - 53 с. : с ил.; 17 см.
УДК 914.972

Именен показалец

Мелнишки, Любен Константинов

Предметен показалец

География - България

Сигнатура
914.972/М46
Инв. №
4521

Още от същия автор

Мелнишки, Любен. Долината на розите. София: Народна просвета, 1966

Мелнишки, Любен. Из Българския Урал. София: Народна просвета, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)