КАТАЛОГ КНИГИ

Панайотов, Иван и др.
Туристическа варна : [Пътеводител] / Иван Панайотов, Стойчо Савов. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 72 с. : с ил.; 18 см.
УДК 908

Именен показалец

Панайотов, Иван
Савов, Стойчо

Предметен показалец

Пътеводители
България - градове

Географски показалец

Варна

Сигнатура
908/П17
Инв. №
5062

Още от същия автор

Панайотов, Иван и др. Календар на географските открития и изследвания. София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)