КАТАЛОГ КНИГИ

Лазаров, Петър
България в художествени разкази : [Уч. помагало за учители и ученици] / Състав. Петър Лазаров. - София: Анубис, 1994. - 127 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.48(075) + 914.972(075) + 949.72(075)

Именен показалец

Лазаров, Петър

Предметен показалец

География - учебни помагала
История - учебни помагала
Родинознание

Сигнатура
372/Л14
Инв. №
17274

Още от същия автор

Лазаров, Петър и др. География за 6. клас. София: Анубис, 1993

Лазаров, Петър. Из унгарската пуста. София: Народна просвета, 1966

Лазаров, Петър. Практическата работа в урока по география. София: Народна просвета, 1981

Лазаров, Петър и др. Родинознание. София: Анубис, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)