КАТАЛОГ КНИГИ

Караславов, Слав Хр.
Житие на капитан дядо Никола. Хроника за Хаджи Димитър / Слав Караславов. - София: Народна младеж, 1983. - 397 с.; 21 см.
УДК 886.7-311.6

Именен показалец

Караславов, Слав Хр.

Предметен показалец

Турско робство
Революционери

Сигнатура
886.7-3/К36
Инв. №
4028
Сигнатура
886.7-3/ К36
Инв. №
4028

Още от същия автор

Караславов, Слав. Акция Тарантул. София: Отечество, 1978

Караславов, Слав. Без корона сред хората. София: Партиздат, 1989

Караславов, Слав. Без корона сред хората. София: Партиздат, 1988

Караславов, Слав. Житие на капитан дядо Никола. София: Профиздат, 1971

Караславов, Слав. Жълтият пират. София: Народна младеж, 1977

Караславов, Слав. И следователите грешат. София: Народна младеж, 1989

Караславов, Слав. Насаме със сина. София: Български писател, 1965

Караславов, Слав. Солунските братя. София: Народна младеж, 1988

Караславов, Слав. Солунските братя. София: Народна младеж, 1979

Караславов, Слав. Хроника за Хаджи Димитър. София: Народна младеж, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)