КАТАЛОГ КНИГИ

Дремсизова-Нелчинова, Цветана
Мадара : Водач за паметниците и музея / Цветана Дремсизова-Нелчинова. - София: Наука и изкуство, 1967. - 46 с. : с ил.; 17 см.
УДК 949.72.03(036)+904(497.2-21)

Именен показалец

Дремсизова-Нелчинова, Цветана

Предметен показалец

Археологически паметници

Сигнатура
949.72.03/Д88
Инв. №
4387

Още от същия автор

Дремсизова-Нелчинова, Цветана. Мадара. София: Наука и изкуство, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)