КАТАЛОГ КНИГИ

Антонова, Вера
Плиска : Водач за археол. обекти и музея / Вера Антонова. - София: Наука и изкуство, 1967. - 46 с.; 17 см.
УДК 949.72.03(036)+904(497.21-21)(036)

Именен показалец

Антонова, Вера

Предметен показалец

Археологически паметници
История на България

Сигнатура
949.72.03/А75
Инв. №
4534

Още от същия автор

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1963

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)