КАТАЛОГ КНИГИ

Географски речник на България / Антон Динев и др. ; Състав. и отг. ред. Николай Мичев и др. - София: Наука и изкуство, 1980. - 563 с.; 20 см.
УДК 914.972(038)

Именен показалец

Динев, Антон
Мичев, Николай (ред.)

Предметен показалец

Речници
География - България

Сигнатура
914.972/Г-34
Инв. №
11652

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)