КАТАЛОГ КНИГИ

Пенчев, Петър и др.
Христоматия по обща физическа география [за VII кл. на ЕСПУ] / Състав. Петър Г. Пенчев, Руселена Георгиева и Георги Манев. - София: Народна просвета, 1979. - 240 с.; 24 см.
УДК 372.891.12(075.2)

Именен показалец

Георгиева, Руселена
Манев, Георги
Пенчев, Петър

Предметен показалец

География - учебни помагала

Сигнатура
372/П36
Инв. №
4132
Сигнатура
372/П36
Инв. №
3903

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)