КАТАЛОГ КНИГИ

Управление и ефективност на обучението по география / Състав. Павлина Векилска, Никола Боянов. - София: Народна просвета, 1982. - 199 с.; 20 см.
УДК 372.8:91(07)

Именен показалец

Боянов, Никола (съст.)
Векилска, Павлина (съст.)

Предметен показалец

География - учебни помагала

Сигнатура
372/В51
Инв. №
4171

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)