КАТАЛОГ КНИГИ

Лапо, Георгий Лапо и др.
Разказ за Москва / Георгий Лапо, Александър Абаджиев. - София: Наука и изкуство, 1987. - 200 с.; 29 см.
УДК 908(470-25)

Именен показалец

Абаджиев, Александър
Лапо, Георгий Лапо

Предметен показалец

Краезнание

Сигнатура
908/Л34
Инв. №
14974

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)