КАТАЛОГ КНИГИ

Исаченко, А. Г.
Географията днес : [В помощ на учителя] / А. Г. Исаченко ; Прев. от рус. Петър В. Петров. - София: Народна просвета, 1984. - 220 с. : с ил.; 20 см.
УДК 910

Именен показалец

Исаченко, А. Г.

Предметен показалец

География - учебни помагала

Сигнатура
91/И91
Инв. №
11911

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)