КАТАЛОГ КНИГИ

Верн, Жул
Великите мореплаватели на ХVIII век : [Очерци] / Жул Верн ; Прев. от фр. Невяна Розева ; Худож. Христо Брайков. - София: Отечество, 1990. - 511 с. : с ил.; 22 см.
УДК 910.4(26)

Именен показалец

Верн, Жул
Розева, Невяна (прев.)

Предметен показалец

Морски пътешествия
Откриватели

Сигнатура
91/В50
Инв. №
15954
Сигнатура
91/В50
Инв. №
15955

Още от същия автор

Верн, Жул. Децата на капитан Грант. София: Народна младеж, 1983

Верн, Жул. Капитан Немо. Варна: Зодиак,

Верн, Жул. От земята до Луната. София: Народна младеж, 1973

Верн, Жул. Родното знаме. София: Народна култура, 1971

Верн, Жул. Тайнственият остров. София: Захарий Стоянов, 1998

Верн, Жул. Фарът на края на света. Варна: Андина, 1992

Верн, Жул. Чансълър. Варна: Държавно издателство, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)