КАТАЛОГ КНИГИ

Атлас : Игра за откриване на страните и техните знамена / Josette Gontier. - : Mfgeducation, 1996. - 15 с. : с ил.; 29 см.
УДК 91

Предметен показалец

География - учебни помагала
Атлас

Сигнатура
91/А93
Инв. №
18173

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)